Seks chat mk

Het stimuleren van levenslange monogamiteit in homoseksuele relatie helpt overspel en wisselende relaties te voorkomen, en stimuleert dus mensen zichzelf aan het liefdesgebod te houden.Een andere uitleg van de Bijbelteksten is dat homoseksualiteit (ook) op zichzelf zonde is, en dat homoseksueel gedrag dus ten alle tijden moet worden verworpen.Je hebt als mens een ander mens nodig die je eerlijk en opbouwend vertelt van de balk in je oog, van de blinde vlek in je leven.Dat valt niet mee, want je bent dan als Christen niet van deze wereld, maar je leeft wel in deze wereld (Joh. Het huwelijk kan de mens opbouwen om dichter bij God te komen terwijl de mens op deze wereld verblijft; maar het huwelijk is niet bestemd voor het hiernamaals (Luk.-40).De Samen-op-Weg kerken gaan voor de acceptatie van de homoseksualiteit met het zegenen van homohuwelijken.Vanuit de acceptatie van de homoseksuele medemens komt men tot de acceptatie van monogame homoseksuele relaties; accepteren van mensen behoort bij de naastenliefde.De helft van de mensen die zich oorspronkelijk aanmelden besloten niet aan de cursus deel te nemen [1-2].Het risico van deze aanpak is echter dat die 75% van de homosekuelen die niet heteroseksueel of celibatair worden, het stempel van mislukkeling krijgen.

Seks chat mk-46Seks chat mk-36

Bij uitzondering worden er mensen geboren die zowel man als vrouw zijn (hermafrodiet) of dit lijken te zijn (pseudohermafrodiet).

Homoseksualiteit is volgens deze tekst één van de mogelijke gevolgen van de zonde.

Let wel, er is geen mens die kan zeggen: "Ik heb een zuiver geweten! " (Spr.20:9) en "er is geen mens in de hele wereld die zo rechtvaardig en goed is, dat hij nooit verkeerd handelt." (Pred.).

In de discussie over homoseksualiteit worden een aantal Bijbelteksten aangehaald die moeten laten zien dat de Bijbel homoseksualiteit verbied. Tim.9-10) worden opsommingen gegeven van verboden gedrag, waartussen overspel, prostitutie, maar ook seks met mannen staat.

De tekst in Genesis (Gen.19:1-13) spreekt over een dreigende verkachting van mannelijke boodschappers (engelen) die te gast zijn bij Lot door Sodomieten. De teksten in Leviticus spreken over het liggen van een man bij een man waarbij ook een vrouw neerligt (Lev.; Lev.); een beschrijving van een biseksueel trio contact. Het is echter lastig om in deze tekst onderscheid te maken tussen een verbod op homoseksuele prostitutie en overspel, of een verbod op homoseksualiteit en prostitutie en overspel.

Leave a Reply